Επιστημονικη Δραστηριοτητα

Επιστημονική δραστηριότητα-Δημοσιεύσεις
 

Με στόχο τη παροχή προηγμένων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, η ερευνητική ομάδα της Metabolomic Medicine επικεντρώνεται στη διαρκή εξέλιξη των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στην κλινική αλλά και τη διενέργεια πρωτογενούς έρευνας.
Τα επιστημονικά πεδία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν την εύρεση βιοδεικτών μεταβολισμού στην κλινική πρακτική (Μεταβολομική) και τα τελομερή ως προς τη βιολογία τους και τους παράγοντες που  επηρεάζουν το μήκος τους και εν γένει τη βιολογική ηλικία.
 
Μεταβολομική: Οι τεχνολογικές εξελίξεις και ο αυξανόμενος αριθμός δημοσιεύσεων σε επίπεδο βασικής έρευνας αλλά και κλινικών μελετών έχουν συνεισφέρει στην ανίχνευση μεταβολικών δεικτών στα χρόνια νοσήματα. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο στοχευμένης μεταβολομικής για την ποσοτικοποίηση των μεταβολιτών σε επαναλαμβανόμενα χρονικά διαστήματα και αξιοποιώντας δεδομένα από την ηλεκτρονική μας βάση των 40.000 εγγραφών αναπτύσσουμε μοντέλα πρόβλεψης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Τελομερή: Η μεθοδολογία ποσοτικοποίησης του μήκους των τελομερών είναι ο ποσοτικός in situ υβριδισμός με φθορισμό (Q-FISH), και με τη χρήση προηγμένων στατιστικών μεθόδων αξιολογούμε το ρυθμό συρρίκνωσης των τελομερών ανά χρωμόσωμα και τη σχέση με τη βιολογική ηλικία.
 
Ήδη από το 2007 η ερευνητική ομάδα έχει 58 επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Σήμερα, συμμετέχει σε ερευνητικές δράσεις με εθνικά και διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως  το Πανεπιστήμιο La Trobe της Μελβούρνης, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Brescia, Ιταλία, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διατροφικής Ιατρικής (EINuΜ) Ρώμη Ιταλία, και το Πανεπιστήμιο Ιατρικής και Φαρμακευτικής της Craiova Romania.


Δημοσιεύσεις:
 

 1. Μicronutrient deficiencies in patients with COVID-19: How metabolomics can contribute to their prevention and replenishment.

  Dimitris Tsoukalas1,2 and Evangelia Sarandi2,3

  BMJ Nutrition, Prevention & Health 2020 bmjnph-2020-000169
   
 2. Sufficient vitamin D status positively modified ventilatory function in asthmatic children following a Mediterranean diet enriched with fatty fish intervention study

  M.Papamichaela, Catherine Itsiopoulosae, Katrina Lambertb,Charis Katsardisc, Dimitris Tsoukalasd, Bircan Erbasb
  Nutrition Research , August 2020
   
 3. Metabolic profiling of organic and fatty acids in chronic and autoimmune diseases 

  Evangelia Sarandiab
   Maria Τhanasoulaac Chrisanthi Anamateroua Evangelos Papakonstantinoua Franco Geracic Maria Michelle Papamichaeld Catherine Itsiopoulosd Dimitris Tsoukalasac
  Αdvances in Clinical Chemistry, 15 July 2020.


 

 1. Analysis of the Intricate Effects of Polyunsaturated Fatty Acids and Polyphenols on Inflammatory Pathways in Health and Disease.

  Denisa Margină, Anca Ungurianu, Carmen Purdel, George Mihai Nitulescu, Dimitris Tsoukalas, Evangelia Sarandi, Maria Thanasoula, Tatyana I Burykina, Fotis Tekos, Aleksandra Buha, Dragana Nikitovic, Demetrios Kouretas, Aristidis Michael Tsatsakis.
  Food Chem Toxicol . 2020 Jul. 
     

   
 2. Chronic Inflammation in the Context of Everyday Life: Dietary Changes as Mitigating Factors.

  Margină, D.; Ungurianu, A.; Purdel, C.; Tsoukalas, D.; Sarandi, E.; Thanasoula, M.; Tekos, F.; Mesnage, R.;  Kouretas, D.; Tsatsakis, A.
  Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 4135.


   
 3. Metabolic Fingerprint of Chronic Obstructive Lung Diseases: A New Diagnostic Perspective

  Dimitris Tsoukalas, Evangelia Sarandi , Maria Thanasoula, Anca Oana Docea, Gerasimos Tsilimidos, Daniela Calina, and Aristides Tsatsakis
  Metabolites 2019, 9(12), 290; Published: 26 November 2019   
 4. Targeted Metabolomic Analysis of Serum Fatty Acids for the Prediction of Autoimmune Diseases

  Dimitris Tsoukalas, Vassileios Fragoulakis, Evangelia Sarandi , Anca Oana Docea, Evangelos Papakonstaninou , Gerasimos Tsilimidos, Chrysanthi Anamaterou, Persefoni Fragkiadaki, Michael Aschner, Aristidis Tsatsakis ,Nikolaos Drakoulis ,Daniela Calina
  Frontiers in Molecular Biosciences, Metabolomics (6), 2019, Published 1 November 2019 DOI: 10.3389/fmolb.2019.00120

   
 5. COVID‑19 in Northern Italy: An integrative overview of factors possibly influencing the sharp increase of the outbreak (Review). 

  Marina Goumenou
   1Dimosthenis Sarigiannis 2Aristidis Tsatsakis 1Ourania Anesti 1Anca Oana Docea 3Dimitrios Petrakis 1Dimitris Tsoukalas 4Ronald Kostoff 5Valeri Rakitskii 6Demetrios A Spandidos 7Michael Aschner 8Daniela Calina 9 Molecular Medicine Reports. April 16, 2020.   

 1. A New Threat From an Old Enemy: Re‑emergence of Coronavirus (Review)

  Anca Oana Docea 1Aristidis Tsatsakis 2Dana Albulescu 3Oana Cristea 4Ovidiu Zlatian 4Marco Vinceti 5Sterghios A Moschos 6Dimitris Tsoukalas 7Marina Goumenou 2Nikolaos Drakoulis 8Josef M Dumanov 9Victor A Tutelyan 10Gennadii G Onischenko 10Michael Aschner 11Demetrios A Spandidos 12Daniela Calina

   Int J Mol Med . 2020 Jun 

 

 1. Sperm telomere length: Diagnostic and prognostic biomarker in male infertility (Review)

  Saira Amir, Elena Vakonaki, Konstantina Tsiminikaki, Manolis N. Tzatzarakis, Vasiliki Michopoulou, Matthaios Flamourakis, Katerina Kalliantasi, Vasiliki Karzi, Persefoni Fragkiadaki, Elisavet A. Renieri, Dimitris Tsoukalas, Maria Thanasoula, Evangelia Sarandi, George Sakellaris, Antonios Makrigiannakis, Charitini Nepka, Demetrios A. Spandidos, Aristidis Tsatsakis.
  World Academy of Sciences Journal 2020-01-02
   |

 

 1. A Review of the Alleged Health Hazards of Monosodium Glutamate 

  Οne of the top downloaded studies in recent publication history, 2018-2019. 

  Anca Zanfirescu 1, Anca Ungurianu 1, Aristides M Tsatsakis 2, George M Nițulescu 1, Demetrios Kouretas 3, Aris Veskoukis 3, Dimitrios Tsoukalas 2 4, Ayse B Engin 5, Michael Aschner 6, Denisa Margină 1
  Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety
  . 08 May 2019

   
 2. Weight Status and Respiratory Health in Asthmatic Children.

  Maria Michelle Papamichael, Charis Katsardis, Dimitris Tsoukalas, Bircan Erbas, Catherine Itsiopoulos
  Lung Springer Nature 
  2019 (p1-6)

 

 1. The importance of vitamin D status on lung function in asthmatic children

  Maria M Papamichael, Katrina Lambert, Dimitris Tsoukalas, Michael Koutsilieris, Charis Katsardis, Bircan Erbas and Catherine Itsiopoulos
  J Clin Nutr Diet, DOI: 10.4172/2472-1921-C1-005 presented at 3rd World Congress on Nutrition, Dietetics and Nutraceuticals in Prague, 2019 (p.38)

   
 2.  Clinical aspects of precision medicine using as biomarkers telomere length, fatty acids and organic acids  

  D Tsoukalas
  TOXICOLOGY LETTERS 314, S29-S29


   
 3. Discovery of potent telomerase activators: Unfolding new therapeutic and anti-aging perspectives                     

  Dimitris Tsoukalas, Persefoni Fragkiadaki, Anca Oana Docea, Athanasios K. Alegakis, Evangelia Sarandi, Maria Thanasoula, Demetrios A. Spandidos, Aristidis Tsatsakis, Mayya Petrovna Razgonova, Daniela Calina 

  Molecular Medicine Reports Published online on: August 23, 2019 
  https://doi.org/10.3892/mmr.2019.10614 
    

                                                                                                                          
 4. Anthropogenic Pressure and Lifestyle are the Underlying Cause of Pandemic Chronic Diseases 

  Dimitris Tsoukalas, Evangelia Sarandi, Aristides Tsatsakis, Daniela Calina
  Journal of Siberian Federal University. Biology 2019-09
  DOI: 10.17516/1997-1389-0297


   
 5. Metabolomica: Uno strumento della Medicina Personalizzata per le Malattie Autoimmuni e Croniche. Corso di approfondimento sulla medicina preventiva, rigenerativa e antiaging.  

  Dimitris Tsoukalas , European Institute of Nutritional Medicine.
  AMIA Associazione Medici Italiani Antiaging - ESAAM European Society of Anti-Aging Medicine.
  *Italian Ministry of Health Accredited Continued Medical Education (AKESIOS). 

 

 1. Precision Medicine Advances in Childhood Atopic Diseases: Results from Atopic Dermatitis and Asthma  

  Dimitris Tsoukalas, Gerasimos Tsilimidos, Maria Michelle Papamichael, Charis Katsardis,Bircan Erbas, Catherine Itsiopoulos 
  5th World Summit on Pediatrics Berlin, Germany, 20/06/2019 - 23/06/2019
  *Accredited by the the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®)

 

 1. Association of nutraceutical supplements with longer telomere length  

  Dimitris Tsoukalas, Persefoni Fragkiadaki, Anca Oana Docea, Athanasios K. Alegakis, Evangelia Sarandi, Elena Vakonaki, Eralda Salataj, Elisavet Kouvidi, Dragana Nikitovic, Leda Kovatsi, Demetrios A. Spandidos, Aristidis Tsatsakis, Daniela Calina.
  International Journal of Molecular Medicine. Published online on: May 10, 2019

 

 1. The association of female and male infertility with telomere length (Review) 

  Eleni Vasilopoulos,Persefoni Fragkiadaki, Charikleia Kalliora, Domniki Fragou, Anca Oana Docea, Elena Vakonaki, Dimitris Tsoukalas, Daniela Calina, Ana Maria Buga, George Georgiadis, Charalampos Mamoulakis, Antonios Makrigiannakis, Demetrios A. Spandidos, and Aristidis Tsatsakis.
  Int J Mol Med. 2019 Aug; 44(2): 375–389.

 

 1. Developing BIOTEL: A Semi-Automated Spreadsheet for Estimating Telomere Length and Biological Age.  

  Tsatsakis Aristidis, Tsoukalas Dimitrios, Fragkiadaki Persefoni, Vakonaki Elena, Tzatzarakis Manolis, Sarandi Evangelia, Nikitovic Dragana, Tsilimidos Gerasimos, Alegakis Athanasio.
  Frontiers in Genetics 2019-02-19 | journal-article DOI:

   
 2. A Polyphenol-Enriched Supplement Exerts Potent Epigenetic-Protective Activity in a Cell-Based Model of Brain Ischemia.  

  Lara Faggi 1,†, Vanessa Porrini 1,†, Annamaria Lanzillotta 1, Marina Benarese 1, Mariana Mota 1, Dimitris Tsoukalas 2, Edoardo Parrella 1, and Marina Pizzi 1.
  Nutrients 2019, 11(2), 345; 

   

 

 1. Gut microbiome metagenomics to understand how xenobiotics impact human health. 

  Robin Mesnage and Michael N. Antoniou and Dimitrios Tsoukalas and George N. Goulielmos and Aristides M. Tsatsakis.
  Current Opinion in Toxicology 2019-02 | journal-article DOI: 10.1016/j.cotox.2019.02.002 


   
 2. Effect of chronic and heavy drug abuse on biological aging.    

  Vakonaki, E., Tzatzarakis, M., Tsiminikaki, K., Nathena, D., Fragkiadaki, P., Kalliantasi, K., Kanaki, K., Vaki, G., Plaitis, S., Tsoukalas, D., Alegakis, A., Spandidos, D. A., Tsatsakis, A.
  World Academy of Sciences Journal 2019-02-05 | journal-article DOI: 10.3892/wasj.2019.7

 

 1. Application of metabolomics part II: Focus on fatty acids and their metabolites in healthy adults 

  Dimitrios Tsoukalas, Athanasios K. Alegakis, Persefoni Fragkiadaki, Evangelos Papakonstantinou, Gerasimos Tsilimidos, Franco Geraci, Evangelia Sarandi, Dragana Nikitovic, Demetrios A. Spandidos, Aristides Tsatsakis.
  International Journal of Molecular Medicine.
   Published online on: November 14, 2018 https://doi.org/10.3892/ijmm.2018.3989
   
 2. Efficacy of a Mediterranean diet supplemented with fatty fish in ameliorating inflammation in paediatric asthma: a randomised controlled trial.   

  M. M. Papamichael,1 Ch. Katsardis,2 K. Lambert,3 D. Tsoukalas,4 M. Koutsilieris,2 B. Erbas3 & C. Itsiopoulos1
  J Hum Nutr Diet. 2018 Oct 30.
   doi: 10.1111/jhn.12609. The official journal of the British Dietetic Association. 

 

 1. The Akt pathway in oncology therapy and beyond (Review).  

  Nitulescu GM, Van De Venter M, Nitulescu G, Ungurianu A, Juzenas P, Peng Q, Olaru OT, Grădinaru D, Tsatsakis A, Tsoukalas D, Spandidos DA, Margina D.

  Int J Oncol. 2018 Oct 16.
   doi: 10.3892/ijo.2018.4597

 

 1. Decreased telomeres length in patients with glioblastoma multiform  

  E.K.Vakonaki, G.A.Vaki, K.Tsiminikaki, A.Alegkakis K.Kalliantasi, P. Fragkiadaki, M.Flamourakis,
  D. Tsoukalas, I. Fragkiadoulaki, M.N.Tzatzarakis, A.M.Tsatsakis
  Toxicology Letters Volume 295, Supplement 1, 10 October 2018, Page S92

  https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2018.06.582 

 

 1. Urinary organic acids as biomarkers in the assessment of pulmonary function in children with asthma 

  Maria Michelle Papamichaela, Chris Katsardisc, Bircan Erbasb, Catherine Itsiopoulosa, Dimitris Tsoukalasd
  Nutrition Research, Elsevier. October 2018. 
  https://doi.org/10.1016/j.nutres.2018.10.004 

 

 1. World aging population, chronic diseases and impact of modifiable-metabolic risk factors 

  Dr. Dimitris Tsoukalas, MD (Greece). European Institute of Nutritional Medicine, E.I.Nu.M.

  20th International Congress of Rural Medicine 2018. Tokyo - Japan. 

   
 2. Merging precision medicine and biology of aging in aging-related diseases 

  Tsoukalas D. Healthy Ageing an endless challenge. 35th Balkan Medical Week Congress, 25-17 Sept. 2018 Athens Greece

 

 1. The effect of supplements on telomere length 

  Fragkiadaki P1,2, Tsoukalas D1,3, Alegkakis A1, Sarandi E1,3, Tsatsakis A1,2

  Healthy Ageing an endless challenge. 35th Balkan Medical Week Congress, 25-17 Sept. 2018 Athens Greece


   
 2. Modulation of the Process of Aging in Human Organism: Recent Advances in Biomarkers for Diagnosis and Treatment   

  Tsoukalas, Dimitrios; Fragkiadaki, Persefoni; Sarandi, Evangelia; Tsatsakis, Aristidis.

  2018 11(2): 146-156; 
  Journal of Siberian Federal University SibFU Journals Biology
   

   
 3. Stanozolol administration combined with exercise leads to decreased telomerase activity possibly associated with liver aging.  

  Authors: Eren Ozcagli Mehtap Kara Tugba Kotil Persefoni Fragkiadaki Manolis N. Tzatzarakis Christina Tsitsimpikou Polychronis D. Stivaktakis Dimitrios Tsoukalas Demetrios A. Spandidos Aristides M. Tsatsakis Buket Alpertunga.

  April 2018. 
  International Journal of Molecular Medicine
  . DOI10.3892/ijmm.2018.3644 

   
 4. Fatty fish (Ω3) – A diet therapy for paediatric  asthma? 

  Papamichael Maria Michelle, Κatsardis Charis, Koutsilieris Michael, Tsoukalas Dimitris, Lambert Katrina, Erbas Bircan, Itsiopoulos Catherine.  

  World Congress on Nutrition and Dietetics, June 18-19, Paris, France. 
  J Clin Nutr Diet 2018 Volume: 4
  . DOI: 10.4172/2472-1921-C1-002.

   
 5. The prophylactic potential of fatty fish consumption on airway inflammation in childhood asthma. 

  Papamichael Maria Michelle, Κatsardis Charis, Koutsilieris Michael, Tsoukalas Dimitris, Lambert Katrina, Erbas Bircan, Itsiopoulos Catherine.

  17th American Pediatrics Healthcare & Infectious Diseases Congress June 27-28 2018, Vancouver, Canada.


   
 6. Omega 3 fatty acids- A new therapeutic target for childhood asthma? 

  Papamichael Maria Michelle, Κatsardis Charis, Koutsilieris Michael, Tsoukalas Dimitris, Lambert Katrina, Erbas Bircan, Itsiopoulos Catherine.

  14th International Congress on Advances in Natural Medicines, Nutraceuticals & Neurocognition, July 19-20, 2018 London, UK.


   
 7. Application of metabolomics: Focus on the quantification of organic acids in healthy adults.  

  Tsoukalas D 1-2, Alegakis A1, Fragkiadaki P1, Papakonstantinou E2, Nikitovic D3, Karataraki A2, Nosyrev AE4, Papadakis EG5, Spandidos DA6, Drakoulis N7, Tsatsakis AM1.

  Int J Mol Med. 2017 May 10. doi: 10.3892/ijmm.2017.2983.


   
 8. A clinical trial on the efficacy of a Mediterranean diet enriched with fatty fish in the management of paediatric asthma: Preliminary results.  

  Papamichael M, Katsardis C, Tsoukalas D, Erbas B, Itsiopoulos C. Clin Nutr ESPEN. 2018 Apr;24:184. doi: 10.1016/j.clnesp.2018.01.047. Epub 2018 Mar 22


   
 9. Common mental disorders and association with telomere length (Review). 
   

 E. Vakonaki, K. Tsiminikaki, S. Plaitis, P. Fragkiadaki, D. Tsoukalas, I. Katsikantami, G. Vaki, M. N. Tzatzarakis, D. A. Spandidos, A. M. Tsatsakis.
Biomedical Reports 2018-01-08 | journal-article DOI: 
10.3892/br.2018.1040 Part of ISSN: 2049-9434
 

 1. Do flavanols-rich natural products relieve obesity-related insulin resistance?  

  Tsatsakis b, Dimitris Tsoukalas c, Atilla Engin d 

  Food and Chemical Toxicology 2017-12-27. DOI: 
  https://doi.org/10.1016/j.fct.2017.12.055

 

 1. Current evidence on the effect of dietary polyphenols intake on chronic diseases. 

  Chiara Costa and Aristidis Tsatsakis and Charalampos Mamoulakis and Michele Teodoro and Giusi Briguglio and Emanuela Caruso and Dimitris Tsoukalas and Denisa Margina and Efthimios Dardiotis and Demetrios Kouretas and Concettina Fenga.
  Food and Chemical Toxicology, Volume 110, December 2017, Pages 286-299. 
  https://doi.org/10.1016%2Fj.fct.2017.10.023


   
 2. Age-dependent endocrine disorders involved in the pathogenesis of refractory acne in women.

  Ianoşi S1, Ianoşi G2, Neagoe D3, Ionescu O4, Zlatian O5, Docea AO6, Badiu C7, Sifaki M8, Tsoukalas D8, Tsatsakis AM8, Spandidos DA9, Călina D4.

  Molecular Medicine Reports
   [04 Nov 2016, 14(6):5501-5506]. doi: 10.3892/mmr.2016.5924. Epub 2016 Nov 4.

   
 3. Telomerase activity in pregnancy complications (Review).

  Fragkiadaki P1Tsoukalas D1Fragkiadoulaki IPsycharakis CNikitovic DSpandidos DA, Tsatsakis AM.

  Mol Med Rep.
   2016 Jul;14(1):16-21. doi: 10.3892/mmr.2016.5231. Epub 2016 May 9.

   
 4. HPV strain distribution in patients with genital warts in a female population sample.

  Boda D1, Neagu M2, Constantin C3, Voinescu RN4, Caruntu C5, Zurac S6, Spandidos DA7, Drakoulis N8, Tsoukalas D9, Tsatsakis AM9.

  Oncol Lett. 2016 Sep;12(3):1779-1782. Epub 2016 Jul 22.


   
 5. Development of a semi-automated database for telomere length statistics.   

  Athanasios Alegkakis1, Elena Vakonaki1, Persefoni Fragkiadaki1, Manolis Tzatzaraki1, Dimitrios Tsoukalas2, Aristidis Tsatsakis1.1Laboratory of Toxicology, University of Crete, Heraklion, Greece. 2Metabolomic Clinic, Athens, Greece. 

  Toxicology LettersVolume 280, Supplement 1
  , 20 October 2017, Page S290. https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2017.07.670.

   
 6. The effect of TA-65 on telomerase activation and on apoptosis in human fibroblast cells.

  Persefoni Fragkiadaki1, Dimitrios Tsoukalas, Chara Vlata, Aristidis M. Tsatsakis.

  September 2016 Toxicology Letters. 258: S196 DOI 10.1016/j.toxlet.2016.06.1717 


   
 7. Telomere length in opiates and cannabis abusers as a marker of early aging.

  Elena Vakonaki, Presefoni Fragkiadaki, Dimitrios Tsoukalas, Athanasios Alegkakis, Georgia Vaki, Konstantina Tsiminikaki, Stavros Plaitis, Manolis Tzatzarakis, Aristidis Tsatsakis.

  Department of Toxicology, Medical School, University of Crete, Heraklion, Greece.

  Toxicology Letters Volume 280, Supplement 1, 20 October 2017, Page S242. 
  https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2017.07.670 


   
 8. Development of a semi-automated worksheet for predicting biological age and telomere length statistics for the Greek population

  Tsoukalas D, Alegakis AK, Vakonaki E, Fragkiadaki P, Tsiminikaki K, Plaitis S, Flamourakis M, Theodorakis N, Tzatzarakis M, Tsatsakis AM.

  conference-abstract. International conference «Hygiene, toxicology, professional pathology: traditions and modernity», dedicated to 125 anniversary of the Federal Scientific Centre of Hygiene named after F.F.Erisman. November 9-10, 2016, Moscow.


   
 9. The effect of supplements on telomerase activation in human PBMC cells.

  Persefoni Fragkiadaki and Dimitrios Tsoukalas and Athanasios Alegakis and Chara Vlata and Christos Psycharakis and Aristeides Tsatsakis.

  Toxicology LettersVolume 280, Supplement 1, 20 October 2017, Page S319. 
  https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2017.08.063
   

   
 10. The luck of telomeres with or without the use of vitamin supplements.

  Vakonaki E. Fragkiadaki P, Tsoukalas D, Alegkakis A, Salatai A, Kouvidi E, Kaloudis K,  Tzatzarakis M, Tsatsakis AM.

  Eurotox 31 May 2016.
    

   
 11. Can dietary Omega 3 fatty acids reduce asthma symptoms in children? Preliminary results of a randomized controlled trial.

  Maria Michelle Papamichael, Charis Katsardis, Dimitris Tsoukalas, Bircan Erbas and Catherine Itsiopoulos LaTrobe University, Australia National & Kapodistrian University of Athens, Greece European Institute of Nutritional Medicine, Italy.

  Pediatric Healthcare & Pediatric Infections. 10th American Pediatrics healthcare & Pediatric Infectious Diseases Congress September 20-22, 2017 | Toronto, Canada.


   
 12. Telomeres length as ageing biomarker in glyphosate users.

  Tsoukalas D, Vakonaki E, Fragkiadaki P, Alegkakis A, Plaitis S, Tsiminikaki K, Vaki G, Fragkiadoulaki E, Tzatzarakis M, Tsatsakis A.

  BIOTECH Congress, Moscow, 20-22 February, 2017.


   
 13. A Mediterranean diet enriched with ω3-polyunsaturated fatty acids in the management of paediatric asthma: a randomized control trial.

  M M Papamichael1, Ch Katsardis2, D Tsoukalas3, B Erbas1 and C Itsiopoulos1.

  1.La Trobe University, Australia
  2. National & Kapodistrian University of Athens, Greece,
  3. European Institute of Nutritional Medicine, Italy.

  13th International Congress on Advances in Natural Medicines Nutraceuticals & Neurocognition & 14th International Conference on Clinical Nutrition, July 27-29, 2017 Rome, Italy.


   
 14. Telomere analysis of metaphase spreads by Q-FISH in individuals of different age groups.

  Vakonaki E, Fragkiadaki P, Tsoukalas D, Kouvidi E, Tzatzarakis M, Alegkakis A, Vynias D, Tsatsakis AM.

  9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicolog, October 21-24, 2015, Cesme Altin Yunus hotel, Izmir, Turkey.


   
 15. Telomere analysis of metaphase spreads by Q-FISH in individuals of different age groups. 

  Elena Vakonaki, Persefoni Fragkiadaki, Dimitrios Tsoukalas, Elisavet Kouvidi, Manolis Tzatzarakis, Athanasios Alegkakis,Dionisios Vynias, Aristidis M. Tsatsakis. 

  Occupational and Environmental Diseases Congress March 2015.

   

 

Εχετε αποριες σχετικα με την Μεταβολομικη Μεθοδο Ιατρικης; Επικοινωνήστε μαζί μας